Mente du aok?

Om At Kunne...

Gå uanfægtet gennem støj og hastværk
og husk hvilken fred der kan være i stilheden.
Bevar så længe du kan, uden at opgive dig selv, et godt forhold til alle mennesker.
Udtryk din sandhed klart og roligt; og lyt til andre,
selv de kedelige og enfoldige; også de har deres historie.

Undgå larmende og aggressive personer, de er en plage for ånden.
Hvis du sammenligner dig selv med andre kan du blive forfængelig og bitter,
for der vil altid være større og mindre personligheder end dig selv.
Glæd dig over dine præstationer såvel som over dine planer.

Vær interesseret i din karriere hvor beskeden den end måtte være,
thi den er din virkelige ejendel i tidens vekslende gunst.
Vis forsigtighed i dine forretninger, thi verden er fuld af svindel.
Men lad det ikke denne gøre dig blind for de dyder der findes;
mange personer stræber mod høje idealer
og overalt er livet fuld af idealisme.

Vær dig selv. Undgå især at foregive hengivenhed.
Vær heller ikke kynisk i kærlighed,
thi på trods af goldhed og desillusion
er den ligeså stedsegrøn som græsset.

Tag mildt mod årenes råd,
og afstå velvilligt ungdommen.
Dyrk åndens styrke for at værne dig mod uheld.
Men pin ikke dig selv med mørke forestillinger.
Megen frygt er affødt af udmattelse og ensomhed.

Udover en sund disciplin, vær nænsom mod dig selv.
Du er barn af universet lige såvel som træer og stjerner.
Du har ret til at være her og uanset om det står dig klart eller ej,
udfolder universet sig uden tvivl som det skal.

Derfor vær i fred med Gud, lige meget hvad du tillægger ham at være
og uanset dit arbejde og stræben i livets støjende forvirring,
så hold fred med din sjæl.
Med al dens hykleri, slid og slæb og bristede drømme,
så er verden stadigvæk smuk.
Vær munter. Stræb mod at være glad.

"Desiderata"
© Max Ehrman, 1926

 

Stats